Splňujeme kritéria certifikátu ISO 9001

Politika kvality

Firma F & B COMPANY s.r.o. splňuje kritéria certifikátu ISO 9001 a v souladu s touto závaznou normou zdokonaluje a rozvíjí způsoby řízení společnosti ku prospěchu jak svých zákazníků tak také zaměstnanců.

Firma si také vytyčila následující cíle:

  • přizpůsobovat sortiment nabízeného zboží - elektronické zabezpečovací systémy - požadavkům trhu se zaměřením na koncové zákazníky při současném rozšiřování sortimentu nabízeného zboží, zvyšování požadavků na kvalitu a užitné vlastnosti nabízeného zboží a zlepšování, rozšiřování a zkvalitňování služeb spojené s prodejem zboží zákazníkům,
  • zkvalitňovat a rozšiřovat prvky infrastruktury včetně SW vybavení,
  • zvyšovat úroveň způsobilosti pracovníků, vytvářet optimální pracovní podmínky při současném dodržování pravidel ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • zdokonalovat a rozvíjet způsob řízení organizace uplatňováním principů mezinárodního standardu ISO 9001 (plnění požadavků zákazníka, neustálé zlepšování organizace apod.) v celé organizaci a ve všech jejích činnostech.

Firma má také vytvořen Quality Management System (QMS), který nejen uplatňuje, ale také neustále doplňuje a vylepšuje. V rámci tohoto systému managementu kvality se společnost zaměřuje především na procesy řízení, realizace produktu, řízení zdrojů a zlepšování procesů. Cílem je spokojenost zákazníka s našimi službami.

Společnost F & B COMPANY s.r.o., která působí na českém trhu již více než 18 let, se zaměřuje výhradně na kvalitu, a to nejen výrobků, ale také procesů a vztahů se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Firma trvale usiluje o zlepšování svých služeb a vztahů se svým okolím. A její perspektivní vývoj potvrzuje, že zvolila správnou cestu.


Copyright © 2019 F & B Company s.r.o.

F & B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18, 779 00 Olomouc Tel: +420 585 496 211